Általános Szerződési Feltételek

 1. AZ ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS

A jelen ÁSZF célja, hogy az Elter Zsuzsi Kineziológus online áruházban (www.elterzsuzsi.hu/uzlet/ ) történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. Az Elter Zsuzsi Kineziológus online áruház Oroszné Elter Zsuzsanna, egyéni vállalkozó (székhely: 2011 Budakalász Szent László utca 84/B, adószám: 69173439-1-33, nyilvántartási szám:52804788; Vevőszolgálat telefonszáma: 06309220012, e-mail címe: elterzsu@gmail.com, a továbbiakban: Elter Zsuzsi kineziológus) üzemelteti.

A jelen ÁSZF 2019.09.20. napján lép hatályba.

A jelen ÁSZF-et az Elter Zsuzsi Kineziológus  bármikor, a szerződéskötő fél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Vásárló) hozzájárulása nélkül jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. Az ÁSZF módosításról az Elter Zsuzsi Kineziológus weboldalon keresztül értesíti a Vásárlót.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre az Elter Zsuzsi Kineziológus  kialakult gyakorlata, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A Vásárló az az Elter Zsuzsi Kineziológus  ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott valamennyi rendelés megerősítésekor a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

A megrendelés kizárólag az ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott megrendelés útján lehetséges. az az Elter Zsuzsi Kineziológus  nem fogad el, és a jelen ÁSZF nem terjed ki a telefonon, telefaxon, postai úton levélben, e-mailen, vagy egyéb, az ONLINE ÁRUHÁZ-ban történő megrendeléstől eltérő módon leadott megrendelésre.

Nem áll az az Elter Zsuzsi Kineziológus rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 1. FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vásárló: Fogyasztó és Vállalkozás összefoglaló elnevezése.

III. A VÁSÁRLÁS MENETE

 

 1. Időpontfoglalási rendszer. Az elterzsuzsi.hu oldalon automatizált időpontfoglalási rendszer működik. A látogató kiválaszthatja a kezelés időpontját, majd adatait megadva időpontot foglalhat. Amennyiben 24 órán belül mondja le az időpontot, a honlapon meghatározott díjat kell kifizetni. Időpontot telefonon, vagy az oldalon megadott emailcímen lehet módosítani.

1.MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK

Az Elter Zsuzsi Kineziológus a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé a Vásárlók által megrendelhető termékeit.

 1. REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS, MEGRENDELÉS

A megrendelések feladásához nem  szükséges, hogy a Vásárló felhasználóként belépjen a rendszerbe.

A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosárba, ez a termékoldalon a kiszerelés kiválasztását követően, a „kosárba rakom” ikonra történő kattintással lehetséges. Alapértelmezésben 1 (egy) darab kerül a kosárba, ha ennél többet szeretne egy-egy termékből vásárolni, akkor a termékoldalon, vagy a kosáron belül a terméknél egyszerűen írja át a számot a kívánt mennyiségre.

Ha közben meggondolta magát, vagy csak véletlenül tett be egy terméket a kosárba, ugyanitt lehetősége van a kosárból való kivételre is, a termék mellett található piros „x”jelre történő kattintással.

Amennyiben a vásárlás mellett dönt, kattintson a kosár összegezése alatt található”Tovább a pénztárhoz” gombra.

Ekkor a Számlázási és szállítási adatok véglegesítéséhez jut, melyeket a rendszer a Fiókom menüpont alatt kitöltött adatok alapján automatikusan kitölt, azonban itt lehetősége van az adatok megváltoztatására is. Amennyiben a szállítási cím különbözik a regisztrációkor megadott címtől, a rubrika kipipálását követően megadhatja az új címet, ezt a címet a profiloldal eltárolja, mint szállítási cím, így a következő vásárláskor – ha nem kerül módosításra – a rendszer automatikusan ezt másolja át. A sikeres kézbesítéshez szükséges, hogy a megadott postázási címen pontosan beazonosítható legyen, milyen néven kit kell keresni a csomaggal.

A következő lépés a regisztrációk esetében a fizetési kötelezettséggel járó „Megrendelés” gombra kattintva a vásárlás véglegesítése, melyről a rendszer minden esetben e-mail üzenetet küld, és amely a „Fiókom” menüben a „Rendelések” almenüben ellenőrizhető.

 1. A TERMÉKEK ÁRA

 A termékek aktuális kiskereskedelmi árát a weboldalon található érvényes termékkatalógus tartalmazza. Az árak forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFA-t. A számla kibocsátója kisadózó. Az online áruházba történő belépést követően a felhasználók továbbra is a rájuk vonatkozó aktuális kiskereskedelmi árat. Abban az esetben, ha egy felhasználó egyéni állandó kedvezménnyel rendelkezik, a bejelentkezést követően ez is jelentkezik az árban, azaz a kedvezményre jogosult Vásárló a kedvezményes árat látja.

A terméknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget. A  rendeléseknél  szállítási költséget az Elter Zsuzsi Kineziológus nem számolja fel. A megrendelés átvételekor fizetendő összeg minden esetben megegyezik a kosár végösszegével. A kosár végösszege tartalmazza a szállítási költséget is.

Az Elter Zsuzsi Kineziológus az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális, adott regisztrált felhasználóra vonatkozó árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben az Elter Zsuzsi Kineziológus a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, pl. 0 Ft vagy 1 Ft kerül feltüntetésre), akkor az Elter Zsuzsi Kineziológus nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben az Elter Zsuzsi Kineziológus felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vásárló azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

 1. FIZETÉS MÓDJA

Megrendeléskor a vásárló kiválaszthatja a fizetési módot. A Vásárló a megrendelt termékek vételárát átutalhatja, vagy fizethet barionon* keresztül.

*A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás. Segítségével fizethet online áruházunkban bankkártyával, akár regisztráció nélkül vagy prepaid egyenlegről. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

 1. VISSZAIGAZOLÁS

Az Elter Zsuzsi Kineziológus a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton, a Vásárló által a regisztrációkor megadott e-mailre küldött e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésétől számított 2 (két) munkanapon belül a Vásárló részére nem érkezik meg, úgy a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az Elter Zsuzsi Kineziológus a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerződés, a visszaigazolás Vásárló részére történő megérkezésével jön létre. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló számára hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével az Elter Zsuzsi Kineziológus köteles a termékek kiszállítására, és Vásárló köteles a termékek vételárának a megfizetésére.

 1. A TERMÉKEK ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

1.SZÁLLÍTÁSI IDŐ

Az Elter Zsuzsi Kineziológus által vállalt szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától, azaz a szerződés létrejöttétől számított átlagosan 2-10 nap. A megrendelt termék(ek) feladási idejéről e-mail értesítést kap a Vásárló. A termékek kiszállítása a termékek feladásától számított 1-6 munkanapon belül, 8 és 17 óra között történik.

Ha az Elter Zsuzsi kineziológusnak a meghatározott termék nem áll rendelkezésére raktáron, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni és leegyeztetni a rendelés további menetét.

 1. SZÁLLÍTÁS

A kiszállítás a Vásárló által a megrendeléskor meghatározott szállítási címre történik. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult. Amennyiben Vásárló ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért Vásárló felelős.

A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vásárlót terhelik.

 1. A TERMÉKEK ELLENŐRZÉSE

A Vásárló a termékek átvételét követően ésszerű időn belül köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az Elter Zsuzsi kineziológus-t írásban haladéktalanul értesíteni.

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vásárló vagy a Vásárló érdekében eljáró személyrészére történő átadásával száll át a Vásárlóra.

 1. ELÁLLÁS

A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a megrendelt terméknek a szállítással megbízott futárszolgálat részére történő átadását megelőzően a megrendeléstől elállni. Ezt az igényét elektronikus úton, írásban jogosult jelezni az Eladó I. pontban szereplő e-mail címén. Ebben az esetben a Vásárlót semmilyen költségviselés nem terheli, és nem köteles a megrendelt termékek vételárának a fizetésére.

Ha a kiszállítás már megtörtént, a Vásárló az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. aa) a terméknek,
 2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül írásban, az Elter Zsuzsi Kineziológus -nak címzett nyilatkozatban gyakorolhatja. Az elállást a Vásárlónak nem kell indokolnia. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Vásárló elküldheti e-mailen, faxon, postai úton vagy futárral.

A termék(ek) kiszállítását követően történő elállásra a Vásárló kizárólag abban az esetben jogosult, ha azon termék(eke)t nem bontotta fel és nem használta. A termékek zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi és higiéniás okokból a felbontást követően nem küldhetőek vissza.

A Vásárló az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta az alábbi:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el az Elter Zsuzsi Kineziológus részére)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbitermék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….

A Vásárló(k) neve: ……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) címe: ……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………………………………………………….

Az elállás joga határidőben érvényesített akkor is, ha a Vásárló a nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogával határidőn belül élt.

Elállás esetén a Vásárló köteles azon terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni az Elter Zsuzsi Kineziológus mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Portósan feladott küldeményt az Elter Zsuzsi Kineziológus nem köteles átvenni; amennyiben átveszi, jogosult a Vásárló részére visszatérítendő összegből levonni a termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan általa kifizetett összeget. A terméke(ke)t postai úton nem lehet visszaküldeni, kizárólag futárszolgálat útján, vagy személyesen lehet az Elter Zsuzsi Kineziológus mindenkori székhelyére visszajuttatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállási jog gyakorlása esetén az Elter Zsuzsi Kineziológus haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. az Elter Zsuzsi Kineziológus kizárólag abban az esetben köteles a kifizetett vételár teljes összegének a visszatérítésére, amennyiben a Vásárló bontatlan és újraértékesítésre alkalmas, meg nem rongált csomagolású terméke(ke)t küld az Elter Zsuzsi Kineziológus részére.

Az Elter Zsuzsi Kineziológus a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Elter Zsuzsi Kineziológus a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben azonban a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Elter Zsuzsi Kineziológus nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az az Elter Zsuzsi Kineziológus mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az az Elter Zsuzsi Kineziológus -t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát a Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott esetekben. A Kormányrendelet 29.§-át a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

 1. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

A tájékoztatást a Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglalt mintatájékoztató alapján adjuk meg.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 • Ön az az Elter Zsuzsi Kineziológus hibás teljesítése esetén az az Elter Zsuzsi Kineziológus -val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
 • Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Elter Zsuzsi Kineziológus számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Elter Zsuzsi Kineziológus költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Elter Zsuzsi Kineziológus adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
 • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 • Ön az az Elter Zsuzsi kineziológus-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
 • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Elter Zsuzsi Kineziológus nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 1. TERMÉKSZAVATOSSÁG
 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
 • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
 • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
 • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
 • Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
 • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
 • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. JÓTÁLLÁS
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 • Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv alapján az Elter Zsuzsi Kineziológus jótállásra köteles.
 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
 • Jótállás alapján a jogosult igényelheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést. A jogosult számára az igényérvényesítésre nyitva álló határidő a terméknek fogyasztó részére történő átadásától számított egy év. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Mentesül a kötelezett, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.
 • Mikor mentesül az Elter Zsuzsi Kineziológus a jótállási kötelezettsége alól?
 • az Elter Zsuzsi Kineziológus jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. FELELŐSSÉG

Az Elter Zsuzsi Kineziológus nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely az Elter Zsuzsi Kineziológus ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való csatlakozás miatt következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős az Elter Zsuzsi Kineziológus ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való kapcsolódásáért és az az Elter Zsuzsi Kineziológus weboldalán történő vásárlásért.

Az Elter Zsuzsi Kineziológus nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Vásárló egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor vagy azt követően. A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával, a szavatossági idő lejártáig használhatóak.

 1. PANASZKEZELÉS MÓDJA, FOGYASZTÓVÉDELEM

Az Elter Zsuzsi Kineziológus betartja a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, különösen, de nem kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit.

Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat az Elter Zsuzsi Kineziológus Vevőszolgálatának alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban vagy telefonon keresztül:

Postacím:        2011 Budakalász Szent László utca 84/B
E-mail:            elterzsu@gmail.com@gmail.com
Tel:                  06309220012

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Elter Zsuzsi Kineziológus az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi.

A panasz elutasítása esetén az Elter Zsuzsi Kineziológus írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy az Elter Zsuzsi Kineziológus a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Ha a fogyasztó panaszát vagy kifogását szóban teszi meg személyesen az Elter Zsuzsi Kineziológus Vevőszolgálatán, akkor azt az Elter Zsuzsi Kineziológus nyomban kivizsgálja, és lehetőség szerint nyomban orvosolja is. Ha ez nem lehetséges, jegyzőkönyv felvételére kerül sor, aminek egy példánya átadásra kerül a panaszt tevőnek. A nem személyes megtett szóbeli panasz esetén jegyzőkönyv készül, amelyet az Elter Zsuzsi Kineziológus legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg elküldi a Fogyasztónak.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség:

.Szentendrei Járási Hivatal Hatósági Osztály

2000 Szentendre, Dózsa György út 8.

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a Vevőszolgálaton vásárlók könyve van arra az esetre, ha a Vásárló írásban, a Vevőszolgálaton kívánja megtenni a panaszt.

***

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET
 1. 45/2014. (II.26.) KORMÁNYRENDELET 29.§-A

A fogyasztó nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási és felmondási jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette,hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követőfelbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében,ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés,étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett,előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A fenti h) pontban meghatározott esetben a 20. § szerinti elállási és felmondási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre terjed ki.